Levensvorm

Een mens heeft de laagste levensvorm aangenomen. Hij heeft zijn leven afhankelijk gemaakt van geld. Voor hem is geld gelijk aan leven. Zijn bestaan is materialistisch en daarmee de laagst mogelijke bestaansvorm. Mijn poëzie gaat uit van een andere afhankelijkheid en wel de afhankelijkheid van licht. Een licht is iemand die leeft op de voeding en de kennis van het licht dat via de pijnappelklier het lichaam binnenkomt. Mijn poëzie maakt het mogelijk om weer licht te ontvangen en zelfs om de lichtontvangst eindeloos te vergroten.