Nieuw

De mens is niets meer dan het wezen dat zich uit zelfgerichtheid en zelfliefde van het licht heeft afgesloten omdat hij geen enkele behoefte heeft om leven uit te stralen. Voor de mens is alleen zijn eigen lot van belang. Het is niet verwonderlijk dat de wereld eruitziet zoals hij eruitziet. Een wereld vol van mensen. Mijn poëzie staat voor de terugkeer van het wezen dat via zijn hart leven wil schenken. Steeds meer leven. Het wezen dat we werkelijk zijn, een licht. De mens zal uitsterven en het licht zal zijn plaats innemen.