Onze natuur

Alles wat bestaat komt voort uit één of meer gedachtes. Ook wij komen voort uit gedachtes en wel uit deze zeven gedachtes. ONTVANG! NEEM WAAR! OPENBAAR! LEEF! BESCHOUW! GROEI! STRIJD!

Deze zeven gedachtes vormen onze natuur. Wie zijn natuur niet kent of ontkent wordt een mens en leeft alleen nog op de gedachte STRIJD! Wie zijn natuur van licht erkent leeft op de zeven gedachtes en versterkt de organen of klieren die met elke gedachte verbonden zijn.

Mijn poëzie gaat uit van onze ware natuur, voortgekomen uit zeven gedachtes.