Van mens naar licht

We worden geboren met de wil om eeuwig te leven. Die wil is gelijk aan de wil van het licht. Licht is het eeuwige in de schepping en wij hebben de mogelijkheid om deel uit te maken van het eeuwige. In deze ontwijde wereld worden we al snel mens omdat we de wil om eeuwig te leven loslaten. Mijn poëzie maakt het mogelijk om weer te worden wat we werkelijk zijn, licht. Het eeuwige in de schepping.