Oorlogspoëzie

Mijn poëzie kan het beste oorlogspoëzie genoemd worden omdat mijn poëzie de oorlog verklaart aan de eigen dood en aan die mensen die zich gedragen als vijanden en anderen naar het leven staan. Wie zichzelf in deze wereld in leven wil houden kan dat alleen bereiken als hij bereid is om via de kracht van zijn hart oorlog te voeren met de vijanden. Het sterkste hart wint deze oorlog.