Introductie

Een mens is helemaal afhankelijk van de kracht van zijn hart. Een krachtig hart levert veel energie aan het lichaam en zorgt daardoor voor een grote vitaliteit. Maar een krachtig hart zendt ook een krachtig signaal naar de buitenwereld uit en een krachtig signaal is nodig om in deze wereld te overleven. In deze wereld zijn veel levensvijanden. Levensvijanden zijn mensen die zich vernietigend willen handhaven, zoals de nazi's dat deden en terreurorganisaties nog altijd doen. Een krachtig hart biedt niet alleen weerstand aan de levensvijand, maar is ook in staat om de levensvijand definitief uit te schakelen. Een krachtig hart kan het hart van de levensvijand krachteloos maken en zo een einde aan zijn energieproductie maken. De poëzie die ik schrijf is in staat om je hart eindeloos sterker te maken omdat mijn poëzie voortkomt uit de levensformule beleef de dag en weet dat licht je deel zal zijn.

De levensvijand vernietigt. Hij vernietigt omdat hij besmet is met machtshonger en hebzucht. Hij is de dood in deze wereld. De dood van het leven hier, de dood van mensen, de dood van de natuur, de dood van dieren etc. Mijn poëzie gaat de strijd met de levensvijanden aan en heeft het doel en de kracht om een einde aan hun bestaan te maken. Alleen het verdwijnen van de levensvijanden zal het leven in deze wereld weer tot het paradijs maken dat het ooit was.